Yr hyn a wnawn

NERC - Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol - yw prif noddwr cyhoeddus gwyddorau amgylcheddol y DU. Rydym yn buddsoddi £330 miliwn bob blwyddyn mewn ymchwil o'r radd flaenaf, hyfforddiant i raddedigion ac arloesi mewn prifysgolion a chanolfannau ymchwil.

Mae ein gwyddonwyr yn astudio ac yn monitro'r prosesau ffisegol, cemegol a biolegol y mae ein planed a bywyd ei hun yn dibynnu arnynt - o un pegwn i'r llall, o ddyfnderoedd y Ddaear a'r cefnforoedd i'r atmosffer a'r gofod.

NERC hefyd yn ariannu gallu cenedlaethol - y seilwaith ymchwil eang, y gwasanaethau, y cyfleusterau a'r canolfannau data sy'n galluogi'r ymchwil i gael ei gwneud ac yn darparu'r canlyniadau. Mae hyn yn cynnwys gorsafoedd ymchwil ar draws y byd, fflyd o longau ac awyrennau, a thechnoleg loeren i fonitro newid amgylcheddol graddol ar raddfa fyd-eang.

Rydym hefyd yn darparu'r hyn a elwir yn wasanaethau da cenedlaethol, er enghraifft cyngor i'r llywodraeth pan fydd argyfwng amgylcheddol cenedlaethol neu ryngwladol fel llifogydd neu ddaeargryn.

NERC yn gweithio mewn partneriaeth â busnes, y llywodraeth, cymdeithas sifil, y cyhoedd a'r gymuned ymchwil ehangach i lunio'r ymchwil amgylcheddol a'r agenda arloesi. Mae ein gwyddoniaeth yn darparu gwybodaeth, sgiliau a thechnoleg sy'n cyflenwi twf economaidd cynaliadwy a lles y cyhoedd.

Subtitles (closed captions) are available once the video is playing.