Amdanom ni

NERC - Cyngor Ymchwil yr Amgylchedd Naturiol - yw noddwr ymchwil annibynnol, hyfforddiant ac arloesi mwyaf y DU ym maes y gwyddorau amgylcheddol.

Rydym yn buddsoddi arian cyhoeddus mewn gwyddoniaeth o safon fyd-eang, wedi ei dylunio i'n helpu i gynnal a chael budd o'n hadnoddau naturiol, rhagweld ac ymateb i beryglon naturiol a deall newid amgylcheddol. Rydym yn gweithio'n agos gyda gwneuthurwyr polisïau a diwydiant i sicrhau bod ein gwybodaeth yn gallu cefnogi twf economaidd cynaliadwy a lles yn y DU ac ar draws y byd.

Subtitles (closed captions) are available once the video is playing.

Fe'n cefnogir yn bennaf gan yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol (BEIS) ond mae ein gweithgareddau a'n penderfyniadau ariannu yn annibynnol ar y llywodraeth.